lepra.gen.tr https://www.lepra.gen.tr Lepra, Lepra Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, lepra.gen.tr Fri, 13 Jan 2017 00:00:00 +0000 Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0000 60 Cüzzam Belirtileri https://www.lepra.gen.tr/cuzzam-belirtileri.html Fri, 07 Dec 2018 07:15:30 +0000 Cüzzam belirtileri; Cüzzam ilk olarak 1876 yılında Norveçli bilim adamı tarafından bulunan bir hastalıktır. Cüzzam hastalığı dünya çapında toplumsal bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu hastalık deri üzerinde oluşan v Cüzzam belirtileri; Cüzzam ilk olarak 1876 yılında Norveçli bilim adamı tarafından bulunan bir hastalıktır. Cüzzam hastalığı dünya çapında toplumsal bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu hastalık deri üzerinde oluşan ve yayılarak devam eden bir hastalık olduğundan oluşan kişiler toplumdan uzaklaştırılarak tecrit edilmesine neden olmaktadır. Dünya üzerinde çok eski tarihlerden beri var olan Cüzzam hastalığı eski dönemlerde çaresi olmayan illet bir hastalık olarak görülse de şimdiki yeni dünyada bu hastalığın tamamen iyileştirilmesi mümkündür. Cüzzam hastalığı aynı zamanda bulaşıcı özelliği olan bir hastalık olduğundan hasta kişilerin etrafında olan kişilerin temas yakınlığı ve hasta olan kişilerin kullandığı eşyaları kullanma risk yüzünden bu hastalığı taşıyan kişiler toplumdan uzaklaştırılarak hastalığın yayılması engellenmeye çalışılmıştır. Cüzzam belirtileri ilk olarak Avrupa' ya büyük İskender' in seferleri esnasında askerlerinden gittiği tahmin edilmektedir. 

Cüzzam hastalığının belirtileri;
 • Cilt yüzeyinde geniş halkalar halinde kepeksi görünümlü lekelerin meydana gelmesi,
 • Özellikle eklem yerleri olan dirsek ve dizlerde yaraların oluşması,
 • Yüz bölgesindeki cilt yüzeyinde meydana gelen ödem,
 • Gözlerin alt kapaklarının işlevini yitirmesi,
 • Bacak ve kollardaki sinirlerin uyuşması ve özelliğini yitirmesi,
 • Çok sık aralıklar ile burun kanamaları meydana gelmesi,
 • Burun tıkanıklıkları,
 • Vücut genelinde olan yüz çene,ense ve eklem yerlerindeki deri yüzeyinde derin ve geniş yaralar, cüzzam belirtilerinin belli başlı olanlarıdır. 
Cüzzam hastalığının fark edilmesi,

Deri yüzeyinde sinsi bir şekilde ilerleyen Cüzzam hastaların bir çoğunda ilerlemiş seviyede fark edilmektedir. Sinsi ve gizli bir şekilde ilerleyen bu hastalık maalesef geç teşhis edilme olasılığın sahiptir. O nedenle de her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken teşhisi çok önemlidir. Erken teşhis ile fark edilen cüzzamlı kişilerin iyileşme oranları ve hiç iz kalmadan kurtulabilmelerini  nedenleri erken teşhis sayesinde olur. Erken teşhis edilemeyen Cüzzam hastalarında ise günümüzde yine iyileşme oranları vardır ama yaraların izlerinin kalma olasılığı yüksektir. İlerlemiş düzeyde olan bir Cüzzam hastalığında kemiklerin tahribatına kadar ilerleyen bir süreç vardır. Çok eski tarihlerde bu hastalık çaresi olmayan bir hastalık olsa da günümüzde bu hastalıkla ilgili kesin tedavilerin geliştirilmesi ile Cüzzam hastalığı bir risk oluşturmamaktadır. Yeni dünya ülkelerinde izleri bulunan ülkelerin başında İspanya, Polonya, Türkiye, Hindistan gibi ülkeler bulunmaktadır. Potansiyel etkenliğinin halen devam ettiği bu ülkelerde de yakın tarihlerde Cüzzam hastalığının pek de görülme olasılığı kalmamıştır. Sağlıkla kalın. 
]]>
Cüzzam https://www.lepra.gen.tr/cuzzam.html Sat, 08 Dec 2018 02:48:22 +0000 Cüzzam, 1876 yılında bilim adamı Armauer Hansen tarafından bulunmuş bir mikrop türüdür. Cüzzam mikrobu deriyi tutarak yayılır ve vücudu tamamen saran bir hastalığı meydana getirir. Cüzzam hastalığı dünya Cüzzam, 1876 yılında bilim adamı Armauer Hansen tarafından bulunmuş bir mikrop türüdür. Cüzzam mikrobu deriyi tutarak yayılır ve vücudu tamamen saran bir hastalığı meydana getirir. Cüzzam hastalığı dünya genelinde toplumsal ve sosyal bir hastalık olarak kabul edilir. Cüzzam hastalığına yakalanan insanlar toplum arasında barınamazlar ve kısa sürede ölürler. Bu yüzden cüzzam hastalığına yakalanan kişiler kayıt altına alınır ve bu hastalar için özel yaşam alanları oluşturulur.  Cüzzam hastalığı genelde 50 yaş üzeri insanlarda görülür. Türkiye’de son kayıtlara göre 2700 cüzzam hastası olduğu tespit edilmiştir ve bu hastaların ortalama yaşları 60 olarak açıklanmıştır. Yapılan bilimsel araştırmalarda cüzzam hastalarının daha çok kırsal kesimlerde yaşadıkları öğrenilmiştir. Aynı eşyaları kullanan, aynı tabaktan yemek yiyen ve aynı sağlık hizmetlerinden faydalanan kişiler arasında cüzzam hastalığı daha kolay yayılır.

Cüzzam Nasıl Yayılır

Cüzzam ırsi nitelikte bir virüstür. İnsan vücudu mikroba karşı doğal bağışıklığa sahiptir fakat bazı vücutlarda bağışıklık sistemi çok güçsüzdür ya da hiç yoktur. Buda tamamen genetik bir durumdur. Mikrobun tek taşıyıcısı insandır ve insandan insana yayılır. Cüzzam mikrobunu taşıyan biri ile en ufak temas sonucunda virüs bulaşabilir. Bunun dışında cüzzam hastası ile aynı bardaktan su içmek, aynı kişisel eşyaları kullanmak, ilişkiye girmek hatta aynı ortamda nefes almak bile hastalığın bulaşmasına neden olabilir. Bu yüzden sağlıklı insanlar ile cüzzam hastaları aynı ortamda bulunmamalı. Cüzzam virüsü erken teşhis edildiği zaman tedavi edilir hastalığın ilerlemesi durumunda hastanın ölümü ile sonuçlanır.

Cüzzam Hastalığının Belirtileri Nelerdir

 • Sık sık tekrarlanan burun kanamaları ve burunda sürekli tıkanmalar.
 • Vücutta deriden açık renkte, yuvarlak ve oval, fazla kabarık olmayan, kepeksiz leke.
 • Vücudun belirli yerlerinde özellikle kolun iç yüzeyinde ve ön kol da duyu eksilmesi.
 • Derinin üzerinde duyu kusuru yaratan lezyonlar.
 • Vücutta zamansız çıkan lekelerin sık sık kaşıntı yapması.
 • Göz kapaklarının zor kapanması ya da kapanmaması.
 • Dirsek ve dizlerde yara izleri.
 • Kaşların uç kısımlardan başlayarak dökülmesi.
 • Avuç içi kaslarının erimeye başlaması, bacak ve kol sinirlerinde ağrı ve kalınlaşma oluşması.
 • Vücudun pek çok yerinde basili nodüller oluşması.
 • Yüzde ödem oluşması ve alın derisi ile kulakların mor kabarık  ve sert nodüller ile dolması.
 • Yüz bölgesindeki beklenmedik morlukların oluşması.

Cüzzam Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır

Cüzzam tedavisinde en önemli nokta erken teşhistir. Teşhisi gecikmiş ya da düzenli tedavi görmemiş hastalarda 14-15 yıl içinde çeşitli sakatlıklar gelişir. Hastaların ilk teşhisi özel hastanelerde ya da devlet hastanelerinde deri uzmanları tarafından yapılır. Cüzzam virüsü tespit edilmesi durumunda 3 yıl boyunca ilaç tedavisi yapılır ve doktorun önerdiği aralıklarla hastalığın seviyesi kontrol edilir. Tedavi boyunca hastalar gözetim altında tutulabilir ve hastalığın etkisiyle oluşan vücut bozuklukları cerrahi operasyon ile giderilir. Teşhisi geç yapılan ve vücudu saran cüzzam hastalığı ölüm ile sonuçlanır.

]]>
Lepra Deri https://www.lepra.gen.tr/lepra-deri.html Sat, 08 Dec 2018 21:03:48 +0000 Lepra Deri, Lepra deri her ne kadar bize uzak bir terim olarak gözükse de aslında diğer adı hepimizin bildiği cüzzamdır. 1876 yılında Armauar Hansen tarafından bulunmuştur. Hansen’in deri üzerinde bulmuş olduğu lep Lepra Deri, Lepra deri her ne kadar bize uzak bir terim olarak gözükse de aslında diğer adı hepimizin bildiği cüzzamdır. 1876 yılında Armauar Hansen tarafından bulunmuştur. Hansen’in deri üzerinde bulmuş olduğu lepra basilleri yüzünden bu hastalığa lepra adı verilmiştir. Ayrıca lepra deri, cüzzam dışında hastalığı bulan bilim adamının adıyla yani hansen hastalığı olarak da anılır.

Lepra deri mikrobu deriyi tutarak bütün vücuda yayılan hatta vücuda hükmeden bulaşıcı bir hastalıktır. Lepra deri hastalığı dünya çapında toplumsal ve sosyal bir hastalık olarak görülmektedir.  Çünkü lepra deri hastalığına yakalanan hastalar, bu hastalık bulaşıcı özellik gösterdiği için toplum içinde barınamazlar. Bulaşıcı özellik göstermesinin yanında bu hastalık ölümcüldür. Uzun süreler bu hastalığın tedavisi bulunamamış bu yüzden pek çok insan toplu bir şekilde ölmüştür. Bu hastalığa yakalananlar toplumdan adeta soyutlandırılmış, kitlelerden uzak kırsal bölgelerde yaşamak zorunda kalmıştır. Bu hastalığa yakalananlardan kişiler kaçmıştır. Hatta cüzzamlı gibi kaçmak deyimi bu lepra deri hastalığı yüzünden dilimize geçmiştir.

Lepra Deri Hastalığı Yayılma Yolu

Bu hastalığa karşı bazı insanların bağışıklık sistemi zayıftır. Bu hastalığa yakalanmaya genetik yönden daha yatkındırlar. Ancak bu deri hastalığı dokunma ile bile çok rahat bir şekilde hastalıklı kişiden sağlıklı bir kişiye bulaşır. bu deri hastalığın tek taşıyıcısı insandır.

Lepra Deri Hastalığı Semptomları

Lepra deri hastalığının vücutta oluşan yuvarlak ve de kepeksiz lekeler, yine bu bölgelerde oluşan kaşıntı, sık sık tekrar eden burun kanamaları ya da burun tıkanıklığı, kol ve bacak eklemlerinde ağrılar, dirsek ya da dizlerde oluşan yara izleri ve yüzde oluşan ödemler gibi çeşitli belirtileri mevcuttur.

Lepra Deri Tedavi

 Eskiden toplumdan tecrit edilmeye ve birçok ölüme neden olmasına rağmen bu hastalık günümüz teknolojisi sayesinde kısa bir süre içerisinde kolaylıkla tedavi edilir. Lepra deri hastalığının tedavisinde en az 3 ilaç kombini kullanılır.

 

 

 

]]>
Lepra Hastalığı https://www.lepra.gen.tr/lepra-hastaligi.html Sat, 08 Dec 2018 21:23:59 +0000 Lepra hastalığı; Lepra hastalığının farklı bir adı da cüzzam olarak geçmektedir. Cüzzam hastalığı ilk Hansen tarafından bulunmuştur. Deriyi, yüzeysel sinirleri, gözü, üst solunum yoluna ait mukozayı, testis ve kem Lepra hastalığı; Lepra hastalığının farklı bir adı da cüzzam olarak geçmektedir. Cüzzam hastalığı ilk Hansen tarafından bulunmuştur. Deriyi, yüzeysel sinirleri, gözü, üst solunum yoluna ait mukozayı, testis ve kemiklerde tutulabilen tıp dilinde mycobacterium leprae adlı basil aracılığıyla oluşturulan bulaşıcı türde olan hastalıktır. Bu rahatsızlık ilk olarak ne zaman belirdiği bilinmemektedir. Özellikle eski çağlarda Haçlı seferleri zamanında oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. Eski toplumlarda ise bu hastalığa yakalananlar lanetlenmiş olduğu düşüncesiyle toplumdan dışlamışlardır. Eski zamanlarda hastanın tedavisi yapılmadığında kişiyi yerleşim alanlarından uzak yerlere gönderilir ve orada yaşarlardı. Sosyal hastalık olarak görülmektedir. Lepra hastalığına yakalanmış olan kişilerin toplumdan dışlanarak tedavi edilmesi ama bu rahatsızlığın genel bir sorun olup bütün ülkede görüldüğü anlaşılmıştır. Bu rahatsızlığın en sık görüldüğü ülke genellikle tropikal bölgelerin olduğu yerlerdir. En sık Afrika, Asya ve Orta-Güney Amerika'da  görülmektedir. Yeterli olarak beslenemeyen ve çok çocuklu ailelerin tek oda da yaşayan ailelerde daha sık görülmektedir. Günümüzde endemik şeklinde yayılma  ise Portekiz, İtalya, Türkiye, İspanya, Güney Rusya ve Kıbrıs'da meydana gelmektedir.  Cüzzam hastalığı nadir bulaşır ve salgınlar şeklinde görülmeyen bir türdür. Yaş sınırı yoktur.

Lepra hastalığı nedeni ve bulaşması
Mycobacterium leprae adındaki bakterinin bulunduğu kişiler ile kurulan yakın temastan kaynaklı damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşmaktadır.  Çoğalması oldukça yavaştır. Neredeyse inkübasyonu 5 yıl civarındadır. Cüzzam hastalığı deriye kadar ilerlediğinde bunun tedavisi oldukça uzun zaman almaktadır.

Lepra hastalığı belirtileri
 • Kulukça dönemi yaklaşık olarak 2-7 yıl arasında değişmektedir.
 • Lepra hastalığının iki ana çeşidi ve alt tipleri bulunur. Şiddetli ve ilerleyici olan şekli lepromatöz ve hafif bir şekilde ilerleyeni ise tüberküloid  tipidir.
 • Rahatsızlık ilk başta deri ve kasların beslenmesini sağlayan periferik sinirler ile sınırlı şekildedir. Bu sinirler sayesinde beslenen cilt kısımlarında koyu veya açık hale gelerek terlememe ve hissizlik gibi belirtiler belirir.
 • Belirtiler daha da ilerlediğinde, periferal sinir yumuşar ve kabarır. Cüzzam hastalığı taşıyan kişinin ayakları, eller, ve yüz bölgesinde  ciltte kaslarda felç gerçekleşir ve hissizleşir. Ayrıca ciltte deformiteler oluşur.
 • Diğer belirtiler ise kemik tahribatı, görme sorunu, burun kanaması, burun tıkanıklığı, ayak ve el kaslarında karıncalanma, tenosinovit, testislerde ağrı, nöral ağrı, görmede bulanıklık, lenf bezi büyümesi, eklem ağrıları, ayak ve el kısımlarında bazı bölgelerde ödem ve kısırlık belirtileri bulunur.
 • Lepra hastalığı olan kişinin belirtilerin yoğunluğuna göre tipide değişiklik gösterebilir.
Lepra hastalığının tedavisi
Bu hastalıkta tedavi yöntemi uygun ilaçların kombinasyonu ile uygulanır. Yapılan bu tedavide bakterilerin çoğu ölür. Cüzzam hastalığı iyileşmeye başladığında uygulanan ilaç tedavisi bırakılır. Bu tedavi meydan gelmiş olan hasarları düzeltmez. Oluşan sorunu plastik cerrahi giderebilir. Cerrahi müdahalede tendon ve sinir nakilleri ile zarar görmüş olan uzuvlar düzeltilmektedir. Lepra hastalığı erken teşhis edildikten sonra başarısı daha yüksektir. Teşhisten sonra hastalık tedavi edilebilir. Erken teşhis ile sakatlık durumuna kalmadan hastalık tamamen iyileşebilir. Lepra hastalığında tıbbi tedavi, psikolojik tedavi, fizik tedavi ve cerrahi tedavi oldukça önemlidir.
]]>
Lepra Cildiye https://www.lepra.gen.tr/lepra-cildiye.html Sun, 09 Dec 2018 15:59:37 +0000 Lepra Cildiye: 1876'da Armauer Hansen  tarafından bulunan, Lepra basili ile oluşan uzun süreli devam eden bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık insanları çirkinleştirdiği ve sakat bıraktığ
Lepra Cildiye: 1876'da Armauer Hansen  tarafından bulunan, Lepra basili ile oluşan uzun süreli devam eden bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık insanları çirkinleştirdiği ve sakat bıraktığı için, çağlar boyu çok korkulmuş bu sebeple de birçok cilt rahatsızlığı lepra olarak adlandırılmıştır. Lepra hastalığının ilk ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak halan mümkün değildir. Kayıtlara göre M.Ö. 600' lü yıllara aittir. 

Lepra Cildiye Hastalığının Nedenleri: Hastalığa eskiden  miskin hastalığı denirdi. Lepra, diğer adıyla Cüzzam, Hansen basili olarak bilinen mikroorganizmanın hastalığa yol açtığı bilinir. Sinir sistemi ve cilt başta olamak üzere bir çok sistemi etkileyen, bulaşıcı bir hastalıktır. Ağız  ve burundan yakın temas sonucu damlacık mikrobu ile bulaşır ve yayılır. Bakteri çok yavaş çoğalır ve kuluçka süresi devreleri 5 yıl kadardır. Hijyen olmayan koşullar, kalabalık aileler, tek odalı evler, kötü beslenmede bulaşmayı etkiler. Belirtilerin görülmesi bazen 25 yılı bulabilir. 

Lepra Cildiye Belirti ve çeşitleri: Bakteri deri ve sinirleri etkiler, ağır rahatsızlıklar ve şekil bozukluğuna sebep olur. Körlük, düşük el, düşük ayak, pençe el, pençe ayak görünümleri oluşur. Cüzzam hastalığının iki klinik şekli vardır;

Tüberküloit Cüzzam: Hastalığın bu tipi vücut direnci sağlam ve sağlıklı kişilerde ortaya çıkar. Belirti olarak vücudun bazı yerlerinde
ortaya çıkar. Mikrop kol ve bacaklarda bulunan sinirlere yerleşir, bu bölgelerde iltihap oluşturur, duyu kaybına olmasına yol açar. 

Lepromatöz Cüzzam: Hastalık güçsüz, sağlıksız kişilerde görülür. Hastalık kendini burun tıkanıklığı,saç dökülmesi, burun kanaması, burun tabanında çökme diz ve dirsekte yaralar oluşumuyla gösterir.

Lepra Cildiye tedavisi: Genellikle evlerinde ve ayaktan tedavileri yapılır. Hastalık çok ilerlemişse hastaneye yatırılır. Lepra hastalığı bilinen birçok antibiyotiklerle tedavi edilir ancak, tedavi uzun süreli olduğu için direnç gelişimi söz konusu olabilir.
]]>
Cüzzam Nedir https://www.lepra.gen.tr/cuzzam-nedir.html Sun, 09 Dec 2018 23:14:25 +0000 Cüzzam Nedir, Cüzzam hastalığı 1876 yılında ilk olarak Norveçli bir bilim adamı tarafından keşfedilmiştir. Armauer Hansen adlı bu bilim adamı cüzzam mikrobunun deriye zarar veren bin yapısının olduğunu fark etmiştir. Özel Cüzzam Nedir, Cüzzam hastalığı 1876 yılında ilk olarak Norveçli bir bilim adamı tarafından keşfedilmiştir. Armauer Hansen adlı bu bilim adamı cüzzam mikrobunun deriye zarar veren bin yapısının olduğunu fark etmiştir. Özellikle de bu mikrobun derinin birçok bölgesine yayılarak deriyi sıkıca tutan bir özelliğinin olduğunu fark eden ilk kişidir. Bu bakıma cüzzam nedir sorunun ilk cevabını bulan bilim adım olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastalık türü dünyada oldukça yaygın bir şekilde görülen toplumsal ve sosyal bir hastalık türü olarak bilinmektedir. Bu sebepten ötürü cüzzam nedir sorusuna insandan insana rahatlıkla bulaşabilen tehlikeli bir hasatlık olarak cevap vermek mümkündür.

Cüzzam Hastaları

Kişinin sosyal hayatını tamamıyla ortadan kaldıran bu rahatsızlık türü beraberinde kişide özgüven eksikliğine de yol açmaktadır. Cüzzamlı hastalar çevreleri tarafından sık sık cüzzam nedir sorusuyla karşılaştıkları için psikolojiik açıdan çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Aynı zamanda bu hastaların çok büyük oranda iş gücü kayıpları yaşamaları ve hatta herhangi bir işte çalışamamaları gibi bir durum söz konusudur. Bu bakımdan ötürü cüzzamlı hastalara psikolojik olarak gerekli desteğin verilmesi şarttır. Bu konuda toplumun da bilinçlendirilmesi ve cüzzam nedir problemini araştırmaları gerekmektedir. 

Cüzzamıl hastaların günlük hayata atılmaları imkansızdır. Devlet tarafından kendilerine bir takım yaşam alanları yaratılmaktadır. Hastalar sürekli olarak kayıt altına alınmaktadır. Verilen son kayıtlar doğrultusunda ülkemizde yaklaşık olarak 2600 kişinin cüzzam hastalığına yakalandığını söyleyebiliriz. Ortalama yaş olarak da 60 yaşı tespit edilmiştir Bu sebepten ötürü bu tür hastalar hastalık daha fazla bulaşmaması açısından insanların olmadığı kırsal kesimlerde yaşamayı tercih etmektedirler. 

Cüzzam nedir sorusuna en iyi cevabı verecek olan kişiler cüzzam hastalarını aileleridir. Zira ekonomik sıkıntılardan ötürü cüzzamlı yakınlarının yemiş olduğu kaplardan yemek yemeleri ya da aynı eşyaları kullanmaları söz konusudur. Bu durum ailelerin yeteri oranda sağlık hizmetlerinden faydalanamadığına ve kendilerinin de bu risk altında olduklarına bir işarettir. Bu bakımdan cüzzamıl bir hastanın yanında bulunan kimselerin özel bir takım önlemleri almaları gerekmektedir.

Cüzzamın Yayılması Ve Belirtileri

Bu hastalığın kalıtsal yönü bulunmaktadır. Bedenimiz yayılan bu mikroba karşı doğal bağışıklık oluşturmaya başlar. Cüzzam nedir denildiğinden hastalığın tek taşıyıcısı olan insanların başka yollarla cüzzam mikrobunu bulaştırmaları durumu olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu rahatsızlık bir hastadan başka sağlıklı birisine oldukça rahat bir şekilde bulaşabilmektedir. Özellikle de en ufak bir temas neticesinde cüzzam mikrobunun yayılması söz konusudur. Bu sebepten ötürü cüzzamlı hastaları sağlıklı bir bireyin yanına kesinlikle koymamak gerekmektedir. 

Cüzzamın belirtileri arasında sürekli olarak burun tıkanıklıkları ile birlikte burun kanaması sorununu saymak mümkündür. Bunun yanı sıra bedende birdenbire çıkan yuvarlak olmayan ve kepeksiz haldeki lekelerin belirmesi neticesinde anlamak mümkündür. Bu durum hastada sürekli olarak kaşıntıya sebep olmaktadır. Son olarak kişinin gözünü açamaması sorunu ve yüz çevresinde oluşan bir takım ödem sorununu sayabiliriz. 

Cüzzam Hastalığının Tedavisi

Yukarıda saymış olduğumuz belirtilerin kendisini göstermesi halinde hastaların yapması gereken ilk şey uzman bir doktora danışmak olacaktır. Bu konuda yapılacak olan ilk teşhis hayati öneme sahiptir. Zira erken önlem alınmaması halinde ilerleyen süreçlerde bir takım sakatlıkların ortaya çıkması söz konudur. Tedavi sürecinde ise hastaları 3 çeşit ilacı düzenli bir şekilde almaları gerekmektedir. Bu hususa dikkat edilmesi halinde en kısa zamanda cüzzam sorunundan kurt]]> Cüzzam Hastalığı https://www.lepra.gen.tr/cuzzam-hastaligi.html Mon, 10 Dec 2018 06:11:23 +0000 Cüzzam Hastalığı, cüzzam adı verilen bakterinin neden olduğu, deri ve çevresel sinir sistemi başta olmak üzere birçok organ ve sistemi etkileyen, bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır. Hastalık lepra ya da eski dönemler Cüzzam Hastalığı, cüzzam adı verilen bakterinin neden olduğu, deri ve çevresel sinir sistemi başta olmak üzere birçok organ ve sistemi etkileyen, bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır. Hastalık lepra ya da eski dönemlerde miskin hastalığı olarak da bilinirdi. Cüzzam hastalığının bulaşma ihtimali çok azdır ancak halk arasında bulaşıcı hastalık olarak görülür ve korkulur. Hastalığın insandan insana bulaştığı söylenmektedir. Fakat bu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu yüzden hastalığın nasıl bulaştığı bilinmemektedir.

Türkiye’de Cüzzam Hastalığı

Türkiye’de cüzzam hastalığı sosyal hastalık olarak kayıt altına alınır. Bir zamanlar cüzzam hastaları toplumdan tamamen uzaklaştırıldı ve sağlıklı insanlar ile aynı ortamda bulunmalarına izin verilmezdi. Hastalık eskiden tüm dünya da görüldü. Ancak son yıllarda kırsal ve tropikal bölgelerde daha çok görülür. Ayrıca dengeli beslenmeyen ve yaşı ilerlemiş kişilerde daha sık görülür. Yapılan son sayıma göre ülkemizde 2758 cüzzam hastası bulunmaktadır.

Cüzzam Hastalığı Belirtileri Nelerdir

Cüzzam bakterisi sinir ve deride ağır şekil bozukluğuna neden olur. Cüzzam hastalığının 2 tipi vardır. Bunların belirtileri de ayrı ayrı olabilir. Bunlar;

Tüberkülot Cüzzam Hastalığı: Bu tip cüzzam hastalığı vücut direnci yüksek insanlarda da ortaya çıkabilir. Belirtiler kısmen lokaldir. Basil bacak ve kollarda bulunan çevresel sinirlere yerleşir ve bu kısım da bulunan sinirlerde küçük iltihap olukları meydana getirir. Sinir sistemini bozar ve hastada duyu kayıplarına neden olur. Nadiren de deride keskin kenarlı kabarık ve duyu kaybı olan deri lezyonları oluşur. Bu hastalık türünde basil sayısı oldukça azdır bu yüzden cüzzam hastalığını başkalarına bulaştırma ihtimalleri azdır.

Lepromatöz Cüzzam Hastalığı: Bu tip cüzzam hastalığı vücut direnci çok zayıf ya da hiç olmayan insanlarda görülür. Bu tip cüzzamın ilk belirtileri arasında burun kanaması, burun tıkanması, burun tabanında çökme, saç dökülmesi, diz ve dirsekte lezyonlar ve kirpiklerde dökülme vardır. Lepromatöz cüzzam hastalığında erken tanı gereklidir. Eğer tedavi süreci erken başlatılmazsa basiller çok hızlı bir şekilde yayılır. Basil sinirlere yapışarak bacak ve ellerde eldiven şeklinde duyu kayıplarına neden olur. Tüm bu nedenlere bağlı olarak hasta da sakatlıklar, şekil bozuklukları ve ileri seviyede ölüm meydana gelir.

Cüzzam Hastalığı Tedavisi Nasıl ve Nerde Yapılır

Cüzzam hastalığında erken tanı konulması durumunda hastalığın tedavisi gerçekleştirilir. Erken tanı ve tedaviden sonra hastalığın herhangi bir kalıntısı bulunmaz ancak dönem dönem hastalığın kontrolü gerekmektedir. Hastalığın bırakmış olduğu etkiler de cerrahi operasyonlar ile giderilir. Cüzzam hastalığı nadir görülen bir hastalık türü olduğu için ülkemizde sayılı hastanede tedavisi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kayıtlı hastaların tedavi masrafları dünya sağlık örgütü tarafından karşılanmaktadır.

Türkiye’de Cüzzam Hastalığı İle İlgilenen Hastaneler ve Kurumlar

 • İstanbul Tıp Fakültesi
 • İstanbul Lepra Hastanesi
 • Ankara Lepra Eğitim-Araştırma Merkezi
 • Elazığ Lepra Hastanesi
 • Cüzzam Hastalığı İle Savaş Derneği
 • Cüzzam Hastalığı İle Savaş Vakfı
 • Ankara Cüzzam Hastalığı İle Savaş Derneği
]]>
Lepra Tedavisi https://www.lepra.gen.tr/lepra-tedavisi.html Mon, 10 Dec 2018 20:05:54 +0000 Lepra tedavisi, diğer adıyla cüzzam hastalığı anlamına gelmektedir. Lepra hastalığı lepra basili ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. 1876 Armauer Hansen tarafından keşfedilmiştir. Hastalık nedeniyle insanlar çirkinleştiği Lepra tedavisi, diğer adıyla cüzzam hastalığı anlamına gelmektedir. Lepra hastalığı lepra basili ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. 1876 Armauer Hansen tarafından keşfedilmiştir. Hastalık nedeniyle insanlar çirkinleştiği ve sakat kalabildiği için eski çağlar hep ürkütücü bir tablo ortaya koymuştur. Hatta lepra hastalığı olan kişiler lanetli olarak görülmüşlerdir. Hastalığa neden olan basil schwan hücrelerini etki altına almaktadır. Hastalığın sinsi ilerlemesi yüzünden ne zaman bulaştığını kestirmek oldukça güç olmaktadır. En çok kabul edilen bulaşma şekli solunum yolu ile olmaktadır. Hasta kişilerin yatağını kullanmak yada ona ait diğer özel eşyaları kullanmak hastalığın bulaşmasında etkendir. 

Lepra tedavisi nasıl yapılır

Lepra tedavisi bilinmediği dönemlerde insanlar toplumdan uzak yerlere bırakılırlardı. Ancak günümüzde tedavisi mümkün olabilen bir hastalık haline gelmiştir. Lepra tedavisine başlanmadan önce hastalığın şiddetini anlayabilmek için test uygulanması gerekmektedir. Tedaviye başlandıktan birkaç hafta sonra basiller parçalanmış olacağı için artık bulaşıcı özelliğini kaybedecektir. Eskiden hasta lepra tedavisi sürecinde izole edilmekte iken, günümüzde evlerinde yada ayakta tedavi mümkün olmaktadır. Çok nadir durumlarda ağır reaksiyon, enfeksiyon yada bir operasyon gerekli görülürse hastahaneye yatırılmaları gerekebilmektedir. Lepra tedavisinin başarılı olabilmesi için erken tanı ve tanıya bağlı olarak tedavinin yeterliliğidir. O yüzden tedaviyi uygulayacak hekimlerin lepra belirtilerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Hastalığın tedavisinde antibiyotik ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak tedavi süreci biraz uzun olabilmektedir. Bu süreçte antibiyotiklere direnç meydana gelebilmektedir. 
]]>
Lepra https://www.lepra.gen.tr/lepra.html Tue, 11 Dec 2018 08:54:02 +0000 Lepra; Diğer adı ile cüzzam hastalığı çok eski tarihlerden beri var olan bir hastalık olup deri üzerinde gerçekleşen ve deride ağır tahribata yol açan bir hastalıktır. Bu hastalık 1876 yılında Armauer Hansen tarafından bul Lepra; Diğer adı ile cüzzam hastalığı çok eski tarihlerden beri var olan bir hastalık olup deri üzerinde gerçekleşen ve deride ağır tahribata yol açan bir hastalıktır. Bu hastalık 1876 yılında Armauer Hansen tarafından bulunmuştur. Kronik bir şekilde seyreden bu enfeksiyon hastalığa miskin hastalığı da denmektedir. Lepra hastalığı insanlığın tarihi kadar eski tarihlere dayanan bir hastalıktır. Hastalığın bilinen en belirgin özelliği çirkinleştiren ve sakat bırakan bir hastalık olmasıdır. Eski dönemlerden özellikle bu ağır sonuçlarından dolayı çok korkulan ve insanları hayattan soğutan bir hastalık olmasından ötürü lepra adını almıştır. Ayrıca cüzzam dışında oluşan tüm deri hastalıklarına ve sakat bırakarak çirkinleştiren hastalıkların genel adı olarak lepra anılmaktadır. Bu hastaların hepsi toplumdan izole edilerek yaşamlarına devam ettirilmiştir. Nedeni de bulaşıcı olmasıdır. İlk çıkış zamanı tam olarak bilinmese de lepra M.Ö. altı yüzlü yıllarda ilk olarak görüldüğü tahmin edilmektedir. eski kaynaklardan alınan bazı bilgiler doğrultusunda lepra Avrupa ülkelerine Hindistan'dan büyük İskender' in ordusu ile geldiği kanaatindedir. Lepra hastalığı haçlı seferleri ile beraber bazı Roma askerleri tarafından Avrupa' ya taşınmıştır hastalık bulaşıcı etkisinden ötürü yaygınlaşmaya başladıkça cüzzamlı hastaların hepsi lanetlenmiş olarak adledilmeye başlamıştır. Tüm lepra hastalığı taşıyan insanların hepsi toplum tarafından dışlanmış ve yaşam alanları içerisine alınmamıştır. 

Lepra hastalığının tedavisinin henüz bilinmediği dönemlerde cüzzamlı olan herkes yaşam alanlarından uzaklaştırılmış hatta hiç insan yaşamayan kuru ve çorak adalara gönderilmiştir. Nedeni yaşam alanlarına gelmelerini engellemek için yapılan ayrıştırmalardır. Herhangi bir tedavi yöntemi olmayan lepra hastaları kendi hallerine bırakılmış ve bir nevi ölüme terk edilmişlerdir. Lepra hastalığı Kıbrıs, Güney Rusya, Türkiye, Portekiz, İtalya, Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde endemik olarak bulunmaya devam etmektedir. 

Lepra özellikleri;
 • Deri üzerinde ve organlara yayılan bir basildir.
 • Tek basil olarak görülmektedir.
 • Lepra basilinin tek rezarvuarı vardır. 
 • Lepra deri üzerinde oluştuğundan doku kültürlerinde sınırlı ve düzensiz bir üreme tipine sahiptir. 
 • Hastalığın basillerinin üremesi gereken sıcaklık 27-30 derece sıcaklık şeklindedir. Buda insan bedeninin onun üremesi için ideal bir yapıya sahip olmasına neden olmaktadır. 
 • Lepra basilinin jenerasyon süreci yirmi gün şeklinde belirlenmiştir. 
Lepra bulaşma özellikleri;

İnfekte olan insanların bulaşma yapısına, zamanına, temas yakınlığına, süresine ve sıklığına bağlıdır. Lepra hastalığının süreçlerinde en çok dikkat çeken hastalığın gizli yavaş ve sinsi bir şekilde ilerleme göstermesidir. Bu şekilde gizli ve yavaş bir şekilde ilerleyen bir basile sahip olan lepranın o yüzden hastalara ne zaman bulaştığının anlaşılması çok zordur. Hastalığın bulaşma şekli kesin olarak bilinmemekle beraber, daha çok solunum yolu ile bulaşma gerçekleştirdiği kabul edilmiştir. Lepra basilinin bedene giriş yeri genellikle deri üzerindeki bir yara veya zedelenmiş deri yüzeyleridir. Bu türde bir hastalığın bulaşması için zaten bu basili taşıyan bir kişinin eşyalarına dokunmak yatağına yatmak yani hasta olan kişilerin kendisi veya eşyaları ile temas haline girmek en bilen bulaşma şeklidir. Ayrıca bu hastalığın bulaşma yöntemlerinden bir tanesi de böcek ısırmaları, tropikal bölgelerde yaşamak veya sindirim sistemi ile de olabilmektedir. 

Lepra çeşitleri;

Ana çeşitler;
 • Tüberküloit tip,
 • Lepramatöz tip, şeklindedir.
Ara çeşitler ise;
 • İndetermine tip,
 • Borderlein tiptir.
Bu çeşitlerden en tehlikeli olanı lepramatöz tiptir. Bu çeşidinde lepra hastalığının etkisi vücut direncinde tamame]]>